Liczba mieszkańców w Gminie Skarszewy na dzień 31.12.2020 r.

OGÓŁEM:  14 958 mieszkańców

MIASTO:     7 015

WIEŚ:        7 943