Zarząd Skarszewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na Rok Akademicki 2022/2023.


Przewodnicząca - Stanisława Mazurkiewicz
Zastępca - Władysława Kosznik
Sekretarz - Grażyna Robozińska
Skarbnik - Jadwiga Panter
Opiekun - Małgorzata Mostowska